Hlavní stránka

ATELIER ZTI vznikl v roce 2008 sloučením dvou fyzických osob.

Jan Hána působil jako dlouholetý zaměstnanec ve firmě Interprojekt odpady a jako externí pracovník pro obor ZTI ve firmě CENTRAL-GROUP.

Jan Regal získal zkušenosti zejména při autorském dozoru na stavbách společnosti Takenaka Europe.

Naše projekční činnost se zpočátku zabývala výhradně projektováním vnitřních rozvodů ZTI. Následně došlo k rozšíření v oboru vodohospodářských staveb.

V rámci zpracování projektové dokumentace dodáváme kompletní servis včetně inženýrské činnosti.

Díky dlouhodobé spolupráci a znalosti firem v souvisejících oborech jsme schopni zajistit kompletní zpracování projektové dokumentace TZB včetně energetického průkazu budov.